Tuesday, May 24, 2011

Piramid pengurusan kewangan (Part 3: TAKAFUL: perlindungan berasaskan pelaburan)

 “Pelaburan ialah tindakan meletakkan dana bagi satu tempoh untuk memperoleh kadar pulangan yang dikehendaki, dengan menyedari sepenuhnya mengenai risiko yang terbabit. Perkara yang perlu diingat ialah walaupun kadar pulangan boleh dijangka, ia tidak terjamin.”

Pelaburan diletakkan di tempat ke-3 di dalam pengurusan kewangan. Mengapa? Logiknya pelaburan memerlukan dana dan dana itu puncanya dari pendapatan.  Sekiranya pendapatan melebihi keperluan, adalah lebih baik disimpan untuk kegunaan kecemasan dan lain-lain keperluan masa hadapan. Sekiranya mempunyai lebihan simpanan, barulah seseorang itu memikirkan tentang pelaburan. Sekiranya anda tidak mempunyai satu skim yang dapat melindungi pendapatan anda apalah gunanya untuk memikirkan tentang pelaburan kerana punca pelaburan datang dari pendapatan dan jika musibah datang, bagaimanakah pendapatan dapat menjamin kelangsungan pelaburan? Tiada pelaburan tanpa modal, untuk bertumbuh dan membesar sudah tentu memerlukan benih(modal).

Kebanyakan rakyat Malaysia terlalu ghairah untuk melabur. Kerana ianya benar, pelaburan akan menggandakan wang. Namun apa yang perlu diingat ialah seperti di atas, walaupun kadar pulangan boleh dijangka, ia tidak terjamin. 

Lindungi diri anda dan pelaburan anda dengan MAA Takaful
Sekiranya anda masih tidak mempunyai apa perlindungan takaful keluarga dan takut tidak mempunyai apa-apa pelaburan, mari kita lupakan sejenak tentang pelaburan unit amanah, emas, skim cepat kaya dan lain-lain dan lihat bagaimana dengan perlindungan takaful juga anda dapat menggandakan simpanan anda !

PENGURUS DANA MAA TAKAFUL


Click picture to enlarge (tekan gambar untuk pembesaran)


MAA Takaful mengumumkan pengagihan Unit Bonus/ Dividen bagi Dana-Dana Berkaitan Pelaburan MAA Takaful untuk tahun kewangan berakhir 31 Disember 2010 seperti berikut:

1. Shariah Growth Fund: 16 unit percuma per 100 unit, pulangan sebanyak 21.82%
2. Shariah Balanced Fund: 13 unit percuma per 100 unit, pulangan sebanyak 16.69%
3. Shariah Income Fund: 2.0 sen untuk setiap unit pegangan, pulangan sebanyak 5.44%
4. Shariah Flexi Fund: 9.2 % (dalam tempoh 3 bulan pelancaran)

Good plan for your finance is not only good for you but your family, and your UMMAH! Salam.

No comments: